سرودهای انقلابی فلسطین

بهمن بلوک نخجیری
اندازه قلم

سرودهای انقلابی فلسطین که در طول دهه ها شکل گرفته و همچنان تا به امروز بر لبان مردم و یاران مقاومت جاری هستند، جزئی از میراث معنوی فلسطین به شمار می روند، که باید آن ها را پاس داشت.