دفتـــر بال (مرد بالدار(

BalMag

نشریه ادبی بال

بال یک نشریه مستقل اینترنتی است، که به ادبیات روسی اختصاص دارد و می کوشد خوانندگانش را با چهره های برجسته معاصر و قدیمی ادبیات روسی و نیز آثارشان آشنا نماید. بخش عمده مطالب نشریه ترجمه است. عنوان نشریه از ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
BalMag

RusieiDigar

نشریه روسیه‌ای دیگر

روسیه ای دیگر دریچه ایست به نمایی دیگر از سیاست و جامعه روسیه که متفاوت با تصویر بازتاب یافته در رسانه های عمده ایران و جهان است. دریچه ای به سوی عدالت طلبی ها و تلاش برای دستیابی به یک جامعه باز و بازتاب صداهای ناشنیده یا کمتر شنیده شده...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
RusieieDigar

PolMag

نشریه پُل (زبان، فرهنگ و ادبیات لهستانی)

از جمله اهداف اصلی «پُـل» فراهم ساختن منابع معتبر یادگیری زبان لهستانی برای خوانندگان فارسی زبان است. در هر شماره بخش‌هایی از دروس کتاب «Po polsku w rok» (لهستانی در یک سال) نوشته اُسکار اِی. سوان، استاد دانشگاه پیتسبورگ امریکا، با توضیحات...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
PolMag

Paiz

نشریه پاییــــز

رسیده ام به آخر فصلی که مرگ شاعرانگیم بود، شروع تازه برگی به روی جاده تنها، تپیدن دل جاده میان باد پریشان، غریو باد پریشان میان بارش باران...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Paiz

FelestineAzad

نشریه فلسطیــن آزاد

در خیابان های حیفا گام برمی دارم و نام تو را بر فراز باغ های ایرانی در کنار نام تمام آن ها که به خاطر خلق سرگردان فلسطین، زیتون های سبز امید را با سرخ ترین خون ها آبیاری کردند، در کنار نام خالد که روزی به حیفا باز می گردد، که روزی با افتخار ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Free Palestine

Кrilo

نشریه Крыло

Я не могу летать в своей реальной жизни. Мои крылья сломаны. Я летаю только в своих мечтах, где мои крылья свободны...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Krilo

Ala

نشریــه Ala

Non posso volare nella mia vita reale. Le mie ali sono rotte. Volo solo nei miei sogni dove le mie ali sono libere...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Ala

DustiazOstralia

دوستی از استرالیـــا

دونالد چالمرز دوستی از استرالیاست، که تو پاییز 94 وقتی دانشگاه تهران بودم باهاش آشنا شدم. این دوست بسیار عزیز و فعال حقوق بشره، مطالب این وبلاگ ترجمه ای از نوشته های دونالده که برای تشکر و قدردانی از مهربانی ها و دوستی هاش ایجاد شده...


مشاهده وبلاگ
Ala

MyLibrary

کتابخــانه من

توضیحاتی یافت نشد...


مشاهده وبلاگ
Ala

 درباره سایت 

Site Profile Photo

به رویاهایت چنگ بینداز،
چراکه اگر رویاها بمیـــــرند،
زندگی به پرنده شکسته بالی بدل خواهد شد،
که پرواز نمی تواند.

(لنگستون هیوز)

donald chalms

نامه عاشقانه یک پدر

نامه عاشقانه یک پدر

... فرزندم ...

شاید تو مرا نشناسی، اما من همه چیز را درباره تو می دانم ... (مزامیر، 139.1)

می دانم کی می نشینی و کی برمی خیزی ... (مزامیر، 139.2)

من با تمام شگردهای تو آشنایم ... (مزامیر، 139.3)

حتی تعداد تمام موهای سرت را می دانم ... (متی، 10.29.31)

چراکه تو در تصویر من شکل گرفتی ... (سفر پیدایش، 1.27)

تو در من زندگی و حرکت می کنی و وجود تو در من است ... (اعمال رسولان، 17.28)

چون تو فرزند منی ... (اعمال رسولان، 17.28)

من تو را حتی پیش از زاده شدن می شناختم ... (ارمیای نبی، 5-4 1)

وقتی تصمیم به خلقت گرفتم تو را برگزیدم ... (نامه به افسسیان، 12-11 1)

تو یک اشتباه نبودی، چون تمام روزهای حیات تو در دفتر من ثبت شده است ... (مزامیر، 16-15 1.39)

من زمان دقیق تولد تو و مکانی را که در آن خواهی زیست، تعیین کردم ... (اعمال رسولان، 17.29)

تو توام با ترس و اعجاب خلق شده ای ... (مزامیر، 139.14)

من تو را در زهدان مادرت به هم بافتم ... (مزامیر، 139.13)

و در روز تولدت تو را به دنیا آوردم ... (مزامیر، 71.6)

من توسط کسانی که نمی شناسندم، به اشتباه معرفی شدم ... (یوحنا، 44-41 8)

من دور از دسترس و خشمگین نیستم، بلکه نمود کامل عشق هستم ... (یوحنا، 16-4)

آرزوی قلبی من این است، که تمام عشقم را صرف شما کنم ... (یوحنا، 3.1)

تنها به این خاطر که تو فرزند منی و من پدر تو ... (یوحنا 3.1)

من چیزهایی به تو عرضه می کنم، که به مراتب بیشتر از حد توان پدر زمینی توست ... (متی، 33-31 6)

چون من پدری کامل هستم ... (متی، 5.48)

هر هدیه خوبی که دریافت می کنی، از دستان من به تو می رسد ... (یعقوب 1.17)

چراکه من همه چیز را برایت فراهم می کنم و تمام نیازهایت را برآورده می سازم ... (متی 33-31 6)

برنامه من برای آینده تو همواره سرشار از امید بوده است ... (ارمیای نبی، 29.11)

چون عشق من به تو همیشگی است ... (ارمیای نبی، 31.3)

افکار من درباره تو مانند شن های ساحل بیشمارند ... (مزامیر، 18-17 139)

آواز خواندن تو مایه شعف من است ... (کتاب صفنیا، 3.17)

هرگز از خوبی کردن به تو باز نمی ایستم ... (ارمیای نبی، 32.40)

چراکه تو دارایی گران بهای منی ... (سفر خروج، 19.5)

آرزو دارم که با قلب و روحم تمام وجودت را احاطه کنم ... (ارمیای نبی، 32.41)

دلم می خواهد چیزهای عالی و فوق العاده را به تو نشان بدهم ... (ارمیای نبی، 33.3)

اگر از اعماق قلبت جستجویم کنی، مرا خواهی یافت ... (سفر تثنیه، 4.29)

از وجود من مشعوف باش و من آرزوهای قلبیت را به تو خواهم بخشید ... (مزامیر 37.4)

چراکه خود من هستم، که آن آرزوها را به تو می دهم ... (نامه به فیلیپیان، 2.13)

من بیشتر از آنچه تو بتوانی تصورش را بکنی قادرم برایت کار انجام دهم ... (نامه به افسسیان، 3.20)

چراکه من بزرگترین مشوق تو هستم ... (نامه به تسالونیکیان، 17-16 2)

همچنین پدری هستم، که در مواقع سختی به تو آرامش می بخشم ... (نامه به قرنتیان، 13.4)

وقتی قلبت شکسته من به تو نزدیکم ... (مزامیر، 34.18)

مثل چوپانی که بره ای را حمل می کند، من تو را نزدیک به قلب خود حمل کرده ام ...

(اشعیا، 40.11)

روزی تمام اشک ها را از چشمانت پاک خواهم کرد ... (مکاشفه یوحنا، 4-3 21)

و تمام رنج هایی را که روی این زمین کشیده ای، از تو دور خواهم ساخت ... (مکاشفه یوحنا، 4-3 21)

من پدر تو هستم و به تو عشق می ورزم، حتی همان گونه که به پسرم عیسی عشق می ورزم ...

(یعقوب، 17.23)

چراکه در وجود عیسی عشق من به تو عیان می گردد ... (یعقوب، 17.26)

او نمود دقیق هستی من است ... (عبرانیان، 1.3)

او آمد تا نشان دهد، که من له توام و نه علیه تو ... (رومیان، 8.31)

تا به تو بگوید، که من در حال شمارش گناهانت نیستم ... (نامه به قرنتیان، 19-18 5)

عیسی مرد تا من و تو بتوانیم با هم آشتی کنیم ... (نامه به قرنتیان، 19-18 5)

مرگ او نمود غایی عشق من به تو بود ... (یعقوب، 40.10)

من  از تمام چیزهایی که دوست داشتم گذشتم تا مگر عشق تو را به چنگ آورم ...

(رومیان، 32-31 8)

اگر تو هدیه پسرم عیسی را دریافت کنی، مرا دریافته ای ... (یعقوب، 2.23)

و دیگر هیچ وقت هیچ چیزی تو را باز از عشق من جدا نخواهد کرد ... (رومیان، 39-38 8)

به خانه ات بازگرد تا بزرگترین بزمی را که آسمان ها تا کنون به خود دیده اند برایت بر پا کنم ...

(لوقا، 15.7)

من همواره یک پدر بوده ام و همیشه یک پدر خواهم ماند ... (نامه به افسسیان، 15-14 3)

سوال من این است ... آیا تو فرزند من خواهی بود؟ ... (یعقوب، 13-12 1)

اینجا در انتظار تو هستم ... (لوقا، 32-11 15)