این نشریه پلی‌ست به سوی زبان، فرهنگ و ادب لهستان، که کمتر در ایران شناخته شده اند. از جمله اهداف اصلی «پُـل» فراهم ساختن منابع معتبر یادگیری زبان لهستانی برای خوانندگان فارسی زبان است.…

درباره نشریه پُل

این نشریه پلی‌ست به سوی زبان، فرهنگ و ادب لهستان، که کمتر در ایران شناخته شده اند. از جمله اهداف اصلی «پُـل» فراهم ساختن منابع معتبر یادگیری زبان لهستانی برای خوانندگان فارسی زبان است. در هر شماره بخش‌هایی از دروس کتاب «Po polsku w rok» (لهستانی در یک سال) نوشته اُسکار اِی. سوان، استاد دانشگاه پیتسبورگ امریکا، با توضیحات فارسی ارایه می‌گردد. یادگیری زبان لهستانی به خصوص برای دانشجویان زبان روسی می‌تواند جالب توجه باشد، زیرا این زبان از شاخه‌های زبان‌های اِسلاو است و اشتراکات بسیاری با زبان روسی دارد. در هر شماره همچنین سعی می‌شود یکی از فیلم‌های تاثیرگذار لهستانی به خوانندگان معرفی گردد.

مشاهده مطالب نشریه