دفتـــر بال (مرد بالدار(

BalMag

نشریه ادبی بال

بال یک نشریه مستقل اینترنتی است، که به ادبیات روسی اختصاص دارد و می کوشد خوانندگانش را با چهره های برجسته معاصر و قدیمی ادبیات روسی و نیز آثارشان آشنا نماید. بخش عمده مطالب نشریه ترجمه است. عنوان نشریه از ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
BalMag

RusieiDigar

نشریه روسیه‌ای دیگر

روسیه ای دیگر دریچه ایست به نمایی دیگر از سیاست و جامعه روسیه که متفاوت با تصویر بازتاب یافته در رسانه های عمده ایران و جهان است. دریچه ای به سوی عدالت طلبی ها و تلاش برای دستیابی به یک جامعه باز و بازتاب صداهای ناشنیده یا کمتر شنیده شده...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
RusieieDigar

PolMag

نشریه پُل (زبان، فرهنگ و ادبیات لهستانی)

از جمله اهداف اصلی «پُـل» فراهم ساختن منابع معتبر یادگیری زبان لهستانی برای خوانندگان فارسی زبان است. در هر شماره بخش‌هایی از دروس کتاب «Po polsku w rok» (لهستانی در یک سال) نوشته اُسکار اِی. سوان، استاد دانشگاه پیتسبورگ امریکا، با توضیحات...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
PolMag

Paiz

نشریه پاییــــز

رسیده ام به آخر فصلی که مرگ شاعرانگیم بود، شروع تازه برگی به روی جاده تنها، تپیدن دل جاده میان باد پریشان، غریو باد پریشان میان بارش باران...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Paiz

FelestineAzad

نشریه فلسطیــن آزاد

در خیابان های حیفا گام برمی دارم و نام تو را بر فراز باغ های ایرانی در کنار نام تمام آن ها که به خاطر خلق سرگردان فلسطین، زیتون های سبز امید را با سرخ ترین خون ها آبیاری کردند، در کنار نام خالد که روزی به حیفا باز می گردد، که روزی با افتخار ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Free Palestine

Кrilo

نشریه Крыло

Я не могу летать в своей реальной жизни. Мои крылья сломаны. Я летаю только в своих мечтах, где мои крылья свободны...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Krilo

Ala

نشریــه Ala

Non posso volare nella mia vita reale. Le mie ali sono rotte. Volo solo nei miei sogni dove le mie ali sono libere...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Ala

DustiazOstralia

دوستی از استرالیـــا

دونالد چالمرز دوستی از استرالیاست، که تو پاییز 94 وقتی دانشگاه تهران بودم باهاش آشنا شدم. این دوست بسیار عزیز و فعال حقوق بشره، مطالب این وبلاگ ترجمه ای از نوشته های دونالده که برای تشکر و قدردانی از مهربانی ها و دوستی هاش ایجاد شده...


مشاهده وبلاگ
Ala

MyLibrary

کتابخــانه من

توضیحاتی یافت نشد...


مشاهده وبلاگ
Ala

 درباره سایت 

Site Profile Photo

به رویاهایت چنگ بینداز،
چراکه اگر رویاها بمیـــــرند،
زندگی به پرنده شکسته بالی بدل خواهد شد،
که پرواز نمی تواند.

(لنگستون هیوز)

آرش کمانگیر

Кровь Сияваша

Кровь Сияваша

Мой отец всегда любил его. Каждый вечер он слушал «Радио Кабул» не для того, чтобы быть в курсе того, что происходит в мире, а только для того, чтобы услышать голос своего любимого поэта, который декламировал свои уникальные мелодичные стихи. Недавно он начал читать свой эпос под названием «Араш-стрелок из Лука». Мой отец познакомился с ним, когда был школьником во времена шахского режима, того самого, который подавлял всех его товарищей и заставлял их покидать страну или отправлял их в тюрьмы только из-за нетерпимости к их мирной деятельности, обвиняя их в том, что они сторонники или, лучше сказать, агенты СССР. Все шедевры советских писателей и поэтов были внесены в черный список под названием так называемых «вредных книг».

Несмотря на все это, Сияваш оставался на своей родине, высоко держа голову перед лицом очень жестокой диктатуры, которая открыла огонь по невинным людям 8 сентября 1978 года. Число людей, погибших в этот черный день на улице Жале, до сих пор неизвестно. Все еще есть матери, для чьих потерянных любимых нет могилы, где можно было бы почтить их память.  «Жале была залита кровью», - так он описал этот проклятый день, и его стихотворение стало самым популярным после революции в исполнении известного певца. Эта песня транслировалась по национальному телевидению в течение многих лет и вызвала у иранцев чувство солидарности с родственниками жертв и всеми революционерами. Солидарность, которая, кажется, исчезла в эти мрачные дни.  Сияваш читал свое стихотворение, и мой отец погрузился в свои мечты о лучшем мире.

Это было 8 февраля 1996 года, и мой отец вечером, как обычно, включил радио. Новость была очень короткой, но обескураживающей: «Скончался товарищ Сияваш Касраи, великий иранский поэт». Он больше не будет декламировать свои стихи для тысяч своих поклонников. Сияваш был современным Арашем, который боролся против тиранического режима Пехлеви. Тот, чьи чувства воплотились в его стихах и отозвались эхом в сердцах и разумах его читателей.

 

 

Мой отец выключил радио, достал с книжной полки его «Кровь Сияваша» и открыл ее:

«Мы были двумя волнами, плывущими по морю, двумя счастливыми волнами, полными радости, полными надежды, ...

Но однажды я потерял его в темноте ночи,...

И с тех пор я нахожусь в отчаянных поисках его в этом море, лишенном солнца».