دانلود فایل نشریه روسیه ای دیگر (شماره 1)

بهمن بلوک نخجیری
اندازه قلم

پس از فروپاشی شوروی و رشد ناسیونالیزم در میان جمهوری های جدا شده روسیه، گرایش به اسلام افراطی با حمایت برخی کشورهای مسلمان دیگر در روسیه فزونی یافت و با رشد روزافزون شکاف میان این گروه ها و جامعه و حرکت های افراطی و تروریستی، اسلام افراطی و طرفدارانش به تهدیدی جدی برای جامعه روسیه تبدیل شدند. مطلب منتشر شده در روزنامه نیزاویسیمایا گازتا به تحلیل این موضوع، بررسی موقعیت کنونی افراطیون در روسیه و شیوه های مقابله با آن ها می پردازد.

.

دانلود فایل PDF « نشریه روسیه‌ای دیگر » شماره 1 (فروردین 1401)

دانلــود PDF

37 صفحه - 1.4 مگابایت