جایزه صلح نوبل برای ماریا رسا و دیمیتری موراتف

بهمن بلوک نخجیری
اندازه قلم

جایزه صلح نوبل برای ماریا رسا و دیمیتری موراتف یک پیروزی برای آزادی مطبوعات در سراسر جهان
 اگنس کالمار دبیر کل سازمان عفو بین الملل در خصوص کسب جایزه نوبل صلح توسط دیمیتری موراتف به خاطر مبارزه برای آزادی بیان در روسیه گفت:  
 «دیمیتری موراتف همچون صخره ای محکم برای حمایت از رسانه های آزاد در روسیه بوده و روزنامه اش بدون هیچگونه ترسی با وجود خطر فزاینده مرگ در فضای روزنامه نگاری کشور سرسختانه به فعالیتش ادامه داده است. او یکی از معدود کسانی است، که توانسته همچنان با قدرت به کار روزنامه نگاری خود بپردازد. ما به خاطر این همه فعالیت حرفه ای خستگی ناپذیر و شجاعت نه تنها به آقای موراتف، بلکه به تمام روزنامه نگاران روسی که حین انجام کارشان متحمل مشقات فراوان شده اند، تبریک می گوییم و به آن ها درود می فرستیم. مقامات روسی باید به این جایزه صلح احترام بگذارند و به حملات شدید خود به آزادی مطبوعات پایان دهند».

دیمیتری موراتف یکی از بنیانگذاران ر وزنامه «نوایا گازتا» (روزنامه جدید) در سال 1993 است و از آن زمان وظیفه سردبیری نشریه را به عهده داشته است. بنابر اطلاعات کمیته حمایت از روزنامه نگاران حداقل 6 تن از روزنامه نگاران این نشریه از جمله آنا پالیتکوفسکایا حین انجام کار به قتل رسیده اند. موراتف و تیمش در تمام طول این سه دهه و در میان حملات، تهدیدات مداوم و محکومیت به زند ان کوشیده اند اطلاعات شفاف و مورد نیاز را  در اختیار جامعه روسیه قرار دهند. در ماه های اخیر فعالیت تعداد زیادی از رسانه ها و روزنامه نگاران با عناوینی همچون «نهاد نامطلوب» یا «عامل بیگانگان» متوقف شده یا با فشار های اداری و مالی سخت روبه رو شده است.
 
منبع: وبسایت سازمان عفو بین الملل
amnesty.org