اگر جان را هنگام زاده شدن بالی بود

بهمن بلوک نخجیری
اندازه قلم

اگر جان را هنگام زاده شدن بالی بود،
به چه کارش می آمدند کاخ ها و معبدها؟!
        چنگیــزیان و سپاه؟!
مرا در جهان دو دشمن است،
           دو همزاد در هم تنیده، بی‌گسست:
گرسنگی گرسنگان و تشنگی تشنگان.

مارینا تسوتایوا

.

.

ادامه این مقاله در: « نشریه ادبی بال » شماره 1 (آذر 1398)

دانلــود PDF

38 صفحه - 4.7 مگابایت