زیبایی شناسی نثر لودمیلا پتروشفسکایا

بهمن بلوک نخجیری
اندازه قلم


زیبایی شناسی نثر لودمیلا پتروشفسکایا (1938)
برگرفته شده از کتاب «ادبيات نوین روسيه (پايان قرن 20-آغازقرن 21)»
نوشته: اي.ام. پوپوا، تي.و. گوبانوا، ي.و. لوبزنايا
تنوع قالب ها که مورد توجه لودمیلا پتروشفسکایا قرار دارد با یکپارچگی مسئله اصلی خلق اثر در پیوند است. پتروشفسکایا چگونگی روند تغییر شکل (دفورماسیون) فرد تحت تأثیر محیط را پی می گیرد و می کوشد «برشی از دنیای درون» انسان معاصر ارایه دهد و او را در آستانه زندگی و مرگ به تصویر بکشد. پتروشفسکایا چهره های بسیار گوناگونی از این انسان را می بیند؛ از چهره ای عادی گرفته تا غیر معمول و در نهایت «دگردیسی به حشره».

.

.

ادامه این مقاله در: « نشریه ادبی بال » شماره 1 (آذر 1398)

دانلــود PDF

38 صفحه - 4.7 مگابایت